Blogi

Raieõiguse võõrandamine, kasutamine ning kasutamata jätmine

13.10.2021 14:00

Raieõiguse võõrandamise leping annab õiguse langetada puid lepingus fikseeritud ulatuses, kohas, ajal ja tingimustel, omandada langetatud puud, valmistada nendest puudest puidusortimente ja saadud sortimendid metsast ära vedada. Riigikohus...

Loe edasi

Üürileandja pandiõigusest igapäevaelus

30.06.2021 13:22

Käesoleva aasta 14. jaanuarist jõustusid üürilepingut puudutavad seadusemuudatused, mis suurendavad lepinguvabadust ja võimaldavad eelkõige paremini kaitsta üürileandja huve. Muudatused on seotud peamiselt eluruumi üürilepingut puudutavate tingimustega. Näiteks võimaldab...

Loe edasi

Riigikohus muutis varasemat seisukohta menetluskulude suuruse määratlemisel väikeste rahaliste nõuete puhul

19.04.2021 14:52

14.04.2021 tegi Riigikohus lahendi tsiviilasjas nr 2-19-10324, kus muutis oluliselt varasemat seisukohta rahaliste nõuete menetluskulude suuruse määratlemise osas. Nimelt varasemalt on Riigikohus lahendites nr 3-2-1-4-15 (06.05.2015) ja nr 3-2-1-143-11 (27.02.2012) väljendatud seisukohta,...

Loe edasi

Menetluskuludest tsiviilasjas

29.03.2021 10:27

“Nõustu, sest kohtukäimine on kallis.” William Camden (1551-1623)   Oma õiguste eest seismisel ei mõtle inimesed enne kohtusse pöördumist kõikidele aspektidele, millele mõtleb õigusteadmistega inimene. Üks selline kohtumenetlusega...

Loe edasi

Riigihangete alane teabepäev 31.03.2021 Tallinnas

22.02.2021 16:20

Advokaadibüroo HETA vandeadvokaat Ahti Kuuseväli osaleb 31.03.2021 Riigihangete Teabepäeval Tallinnas. See kord pakub vandeadvokaat Ahti Kuuseväli hankijatele näpunäiteid ja seda teemal “Hankija – kuidas toimida, kui esitatakse vaidlustus?”...

Loe edasi

Isiklikust kasutusõigusest elamule

04.12.2020 15:45

Minu kindel veendumus on, et inimesed suudavad kokku leppida ainult selles, millest nad ei ole tegelikult huvitatud. Bertrand Russell (1872-1870)   Isikliku kasutusõiguse seadmine elamule või selle osale...

Loe edasi

Mida hakata peale üürileandja pandiõigusega?

10.11.2020 15:54

Üürisuhe kätkeb endas peaaegu alati üürileandja riski, et üürniku makseraksuste korral on keeruline panna nõudeid üürniku vastu maksma, kuna üürnikul puudub vara, mille arvel nõudeid rahuldada. Üürileandja pandiõigus...

Loe edasi

Töölepingu lõpetamine katseajal

10.09.2020 09:23

Seadus sätestab üldise eelduse, et kõigile töötajatele kohaldub nelja kuu pikkune katseaeg. Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida katseaja kohaldamata jätmises või lühendamises. Seega, kui töölepingus ei ole...

Loe edasi

Kaasomandiga seotud praktilistest probleemidest

25.05.2020 09:41

„See, mis sul on, on õhk nelja seina vahel”, tavatses minu õppejõud öelda üldistatult korteriomandite kohta. Muidugi võib korteriomandite piires olla selliseid seinu või torustikke, mis kuuluvad vaid...

Loe edasi

Ühisvara jagamisest võrdsetes osades

27.02.2020 12:40

Üldreegel ühisvara jagamisel on see, et ühisvara jagatakse abikaasade vahel võrdsetes osades kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt. Vara jagamise käigus täidetakse ühisvaral lasuvad kohustused või jagatakse need abikaasade vahel...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype