Blogi

Kaasomandi lõpetamise viisid: Aga kui ma ei taha kinnisvara omandada?

19.07.2017 13:49

Kaasomand on kahele või enamale isikule mõttelistes osades kuuluv omand. Seega ei saa kaasomandi jagamisest rääkida üldjuhul elamus, kus on korterid (korteriomandid) vaid selliste kinnisasjade puhul, mille omanikele...

Loe edasi

Annaku määratlus ja annaku omandamine pärimismenetluses

03.05.2017 15:20

Pärimismenetluse käigus võib pärija puutuda kokku väljenditega nagu annak, annakutäitja, annakusaaja, annakusaaja tunnistus, varaline hüve. Taolisi väljendeid võib pärija kuulda notari sõnakasutuses, kui minnakse notari juurde pärimismenetlust alustama....

Loe edasi

Kinnisasja väärtuse hindamine kaasomandi lõpetamisel

17.04.2017 09:28

Ilmselt on vältimatu, et peaaegu iga inimene sattub kunagi olukorda, kus ta on kinnisasja omanikuks vähemalt ajutiselt ja selliselt, et seda omandit tuleb jagada sugulase, elukaaslase või naabriga....

Loe edasi

Mis loom on see võlaõigusseaduse täitmise kviitung?

02.12.2016 11:43

Hiljuti puutusin kokku Kliendi kaasuse raames võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 95 sätestatud täitmise kviitungiga. Säte defineerib täitmise kviitungit järgmiselt: „Võlausaldaja peab kohustuse täitmise vastuvõtmisel andma võlgnikule tema nõudel kohustuse...

Loe edasi

Kasutuskorra kokkuleppes tuleks kokku leppida hinnas

22.11.2016 17:35

Kui kinnisasjal on omanikke rohkem kui üks, siis on mõistlik sõlmida kaasomanike kasutuskorra kokkulepe. Kasutuskorra kokkulepe tagab kindla teadmise selles, mida iga omanik võib teha ja millised on...

Loe edasi

Kaasomanike kasutuskorra kokkulepe on nagu raudteerööpad

06.10.2016 15:50

Kinnisasja ostmine on paljude jaoks sündmus, mis tuleb ette vaid mõned korrad elus. Ühelt poolt on paratamatu, et selliseks ettevõtmiseks ei ole piisavalt kogemust ning ostuga kaasnevad emotsioonid...

Loe edasi

Kes tasub kohtutäituri tasud kui võlgnik maksab võla otse sissenõudjale?

28.09.2016 15:34

Täitemenetluses tuleb ette olukordi, kus sissenõudja on alustanud täitemenetlust oma nõude rahuldamiseks. Kohtutäitur on teinud täitemenetluse raames mõningaid täitetoiminguid nõude rahuldamiseks, kuid lõppresultaadina tasub võlgnik oma võlgnevuse siiski...

Loe edasi

Millega käenduslepingu sõlmimisel arvestada?

22.09.2016 13:43

Käendus on levinud eelkõige seetõttu, et käenduslepingu sõlmimine käib lihtsalt ja see on võimalik vormistada mõne minutiga. Müüja saab oma kauba realiseerida ja ostja ei pea tasuma kauba...

Loe edasi

Täitemenetluse kiire lõpetamine

15.09.2016 08:57

Täitemenetluses tuleb ette olukordi, kus hoolimata alustatud täitemenetlusest ja kohtutäituri tegevusest on võlgnik tasunud oma võlgnevuse otse sissenõudjale (edaspidi võlausaldaja). Sellest tulenevalt tekib õiguslik olukord, kus käima pandud...

Loe edasi

Kuidas võtta eluaseme laenu väikeste riskidega?

06.09.2016 14:23

Paratamatu on see, et pangad suuremaid laene ilma kinnisvaratagatiseta (hüpoteek) ei väljasta. Enamasti pakuvad pangad ise välja laenu saajale sobivaid võimalusi tagatise leidmiseks. Laenu saamise ainsaks eelduseks ei...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype