Blogi

Isiklikust kasutusõigusest elamule

04.12.2020 15:45

Minu kindel veendumus on, et inimesed suudavad kokku leppida ainult selles, millest nad ei ole tegelikult huvitatud. Bertrand Russell (1872-1870)   Isikliku kasutusõiguse seadmine elamule või selle osale...

Loe edasi

Mida hakata peale üürileandja pandiõigusega?

10.11.2020 15:54

Üürisuhe kätkeb endas peaaegu alati üürileandja riski, et üürniku makseraksuste korral on keeruline panna nõudeid üürniku vastu maksma, kuna üürnikul puudub vara, mille arvel nõudeid rahuldada. Üürileandja pandiõigus...

Loe edasi

Töölepingu lõpetamine katseajal

10.09.2020 09:23

Seadus sätestab üldise eelduse, et kõigile töötajatele kohaldub nelja kuu pikkune katseaeg. Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida katseaja kohaldamata jätmises või lühendamises. Seega, kui töölepingus ei ole...

Loe edasi

Kaasomandiga seotud praktilistest probleemidest

25.05.2020 09:41

„See, mis sul on, on õhk nelja seina vahel”, tavatses minu õppejõud öelda üldistatult korteriomandite kohta. Muidugi võib korteriomandite piires olla selliseid seinu või torustikke, mis kuuluvad vaid...

Loe edasi

Ühisvara jagamisest võrdsetes osades

27.02.2020 12:40

Üldreegel ühisvara jagamisel on see, et ühisvara jagatakse abikaasade vahel võrdsetes osades kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt. Vara jagamise käigus täidetakse ühisvaral lasuvad kohustused või jagatakse need abikaasade vahel...

Loe edasi

Kui ostad õdusat kodu, mõtle ostueesõigusele

07.02.2020 11:57

Soetades endale kodu, tuleb arvestada sellega, et korterelamud ei pruugi alati olla korterelamud õiguse mõttes. See tähendab, et korterit ostes tasub teha selgeks see, kas müügis on konkreetne...

Loe edasi

Emeriitadvokaat Kaido Pihlakas esitles raamatut

13.01.2020 15:33

Advokaadibüroo HETA asutaja emeriitadvokaat Kaido Pihlakas esitles reedel 10.01.2020 oma raamatut “Külapoisist emeriitadvokaadiks” VABAMU muuseumis. Tegemist on Kaido Pihlaka mälestusraamatuga, kus on kajastatud tema kujunemist edukaks advokaadiks ning...

Loe edasi

Ühisvara ja lahusvara – lühidalt ühisvara koosseisu määramisest

07.01.2020 09:58

01.07.2010 jõustus kehtiv perekonnaseadus, mille sätteid kohaldatakse nii enne kui ka pärast 01.07.2010 omandatud vara jagamisel. Seejuures ei ole oluline, kas abielu lahutati enne 01.07.2010 või mitte. Selleks,...

Loe edasi

Kaasomaniku kasu välja andmise nõue teise kaasomaniku vastu

30.09.2019 15:11

Kaasomand on tavapärane omandivorm Eesti õigusruumis. Tegemist on omandivormiga, kus asi (nt kinnisasi, korteriomand) kuulub mitmele isikule üheaegselt mõttelistes osades. Aga nii nagu on igal inimesel oma arusaamad...

Loe edasi

Advokaadibüroo HETA vandeadvokaat Ahti Kuuseväli esines riigihangete teabepäeval ettekandega põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste teemal.

10.09.2019 10:33

Advokaadibüroo HETA vandeadvokaat Ahti Kuuseväli esines riigihangete teabepäeval ettekandega põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste teemal. Tegemist on igas riigihankes tõusetuda võiva küsimusega, mille kohta seadus ei anna põhjalikku regulatsiooni...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype