28.10.2022

Kas igasuguse hoone ehitusprojekti elluviimine või muutmine eeldab detailplaneeringu muutmist või algatamist?

Detailplaneeringu eesmärk on laiemas mõttes eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine, …

Loe edasi
21.10.2022

Ühepoolse tahteavaldusega realiseeritavad tagatisnõuded

Millist eesmärki täidab tagatis? Tagatis kõige lihtsamalt võttes on võlgniku vara pant, mis …

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype