30.06.2021

Üürileandja pandiõigusest igapäevaelus

Käesoleva aasta 14. jaanuarist jõustusid üürilepingut puudutavad seadusemuudatused, mis suurendavad lepinguvabadust ja võimaldavad …

Loe edasi
19.04.2021

Riigikohus muutis varasemat seisukohta menetluskulude suuruse määratlemisel väikeste rahaliste nõuete puhul

14.04.2021 tegi Riigikohus lahendi tsiviilasjas nr 2-19-10324, kus muutis oluliselt varasemat seisukohta rahaliste …

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype