Blogi

Saamata jäänud tulu tõendamine – oletuslikud argumendid piisavad!

21.02.2013 13:10

Üldiselt on õiguses, ja eelkõige menetlusõiguses arusaam argumendist kui kindlalt faktiliselt kontrollitavatest, tõendatud ja vähemalt ühe poole jaoks ümberlükkamatust väitest. Samamoodi on varasem kohtupraktika tuginenud saamata jäänud tulu...

Loe edasi

Kas uus aasta toob kaasa muutusi riigikaitseõpetuses?

21.01.2013 15:08

Täna ilmunud Eesti Päevalehe artiklis arutleb vandeadvokaat Kaido Pihlakas vajaduse üle tuua riigikaitseõpetus kõikidesse Eesti koolidesse. Kuidas suhtutakse riigikaitseõpetuse arengukava uuendamisse praegu ning millised võimalused selleks juba olemas...

Loe edasi

Uusi seisukohti kaitseväe teenistuses

10.01.2013 11:16

13. juunil 2012 võeti vastu uus kaitseväe teenistuse seadus (KVTS), mis jõustub 1. aprillil 2013. Nimetatud uue seaduse jõustumisel tuleks tähelepanu osutada mõnele olulisele põhimõttelisele muudatusele kaitseväe teenistuse...

Loe edasi

Uued soodsamad riigilõivumäärad kohtumenetluses

06.12.2012 11:53

Alates käesoleva aasta 1. juulist, mil jõustusid riigilõivuseaduse muudatused, alanesid kohtusse pöördumisel tasutavad riigilõivumäärad. Lõivude vähendamise eesmärgiks on muuta inimeste juurdepääs õigusemõistmisele kättesaadavamaks ja lihtsamaks.   Alates 1....

Loe edasi

Riigihange nõuab kiireid otsuseid!

07.11.2012 17:05

Riigihankemenetluse kiiruse tingib asjaolu, et hankijal on vajadus juba mõne kuu pärast hangitava teenuse või kauba järele ning aastatepikkuseks kohtuvaidluseks aega ei jagu. Selleks, et hankijal oleks hankemenetluses...

Loe edasi

Tööandja kahjunõue töötaja vastu!

31.10.2012 15:33

29.10.2012.a. tegi Riigikohus tsiviilasjas nr. 3-2-1-116-12 lahendi, millises selgitatakse lahti võimalikud tööandja ja töötaja kahjunõue olukorras, kus tööleping on üles öeldud seetõttu, et töötaja on omavoliliselt lahkunud töölt....

Loe edasi

Advokaadibüroo ja õigusbüroo olulistest erinevustest!

25.10.2012 09:24

Eestis tegutseb õigusabiturul kahte liiki ettevõtjaid – advokaadid ja juristid ehk advokaadibürood ja õigusbürood. Meedias ja tavasuhtluses tihtipeale samastatakse advokaadibürood ja õigusbürood, mis meie arvates on vale. Alljärgnevalt on...

Loe edasi

Tere tulemast Advokaadibüroo HETA Biin & Pihlakas uuele kodulehele!

02.10.2012 11:14

Uuenduskuuri käigus viisime läbi mitmeid muutusi, et teha oma kodulehte külastajatele veelgi mugavamaks ning informatiivsemaks. Kui hetkel on üleval vaid lehe eestikeelne verisoon, siis juba lähiajal on oodata...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype