Blogi

Global Law Experts tunnustab kõrgelt Advokaadibürood HETA Biin & Pihlakas

11.09.2013 11:10

Global Law Experts on üks maailma juhtivamaid internetipõhiseid keskkondi leidmaks parimaid advokaate ning igas riigis tunnustatakse ja soovitatakse ainult ühte tipptasemel advokaati vastavas tegevusvaldkonnas. Meil on hea meel teavitada,...

Loe edasi

Ühisvara ebaõiglane jagamine!

05.09.2013 09:25

2010 aasta keskel hakkas kehtima uus perekonnaseadus, mis vahetas välja 1995 aastast pärineva regulatsiooni. Abikaasade jaoks, kelle abielu on registreeritud ja kes elavad õnnelikult koos, ei ole situatsioon...

Loe edasi

Korralik tööleping kaitseb töötaja ja tööandja huve!

30.08.2013 14:01

Olles ise igapäevaselt põhiliselt seotud äriõigusega, puutun tihedalt kokku ka tööõigusega. Ükski ettevõte ei saa hakkama ilma töötajateta ning seda soovides või mittesoovides puutuvad ettevõtjad paratamatult igapäevaselt kokku...

Loe edasi

Riigihanke vaidlustamise tähtaeg

26.04.2013 17:47

Advokaadibüroo HETA Biin ja Pihlakas nõustas klienti (hankijat) riigihanke läbiviimisel tõusetunud vaidluses kohtumenetluses. Üks pakkujatest soovis vaidlustada hankedokumendid kuivõrd need ei loonud väidetavalt võrdseid võimalusi kõikidele pakkujatele. Kohtuvaidluses...

Loe edasi

Saamata jäänud tulu tõendamine – oletuslikud argumendid piisavad!

21.02.2013 13:10

Üldiselt on õiguses, ja eelkõige menetlusõiguses arusaam argumendist kui kindlalt faktiliselt kontrollitavatest, tõendatud ja vähemalt ühe poole jaoks ümberlükkamatust väitest. Samamoodi on varasem kohtupraktika tuginenud saamata jäänud tulu...

Loe edasi

Kas uus aasta toob kaasa muutusi riigikaitseõpetuses?

21.01.2013 15:08

Täna ilmunud Eesti Päevalehe artiklis arutleb vandeadvokaat Kaido Pihlakas vajaduse üle tuua riigikaitseõpetus kõikidesse Eesti koolidesse. Kuidas suhtutakse riigikaitseõpetuse arengukava uuendamisse praegu ning millised võimalused selleks juba olemas...

Loe edasi

Uusi seisukohti kaitseväe teenistuses

10.01.2013 11:16

13. juunil 2012 võeti vastu uus kaitseväe teenistuse seadus (KVTS), mis jõustub 1. aprillil 2013. Nimetatud uue seaduse jõustumisel tuleks tähelepanu osutada mõnele olulisele põhimõttelisele muudatusele kaitseväe teenistuse...

Loe edasi

Uued soodsamad riigilõivumäärad kohtumenetluses

06.12.2012 11:53

Alates käesoleva aasta 1. juulist, mil jõustusid riigilõivuseaduse muudatused, alanesid kohtusse pöördumisel tasutavad riigilõivumäärad. Lõivude vähendamise eesmärgiks on muuta inimeste juurdepääs õigusemõistmisele kättesaadavamaks ja lihtsamaks.   Alates 1....

Loe edasi

Riigihange nõuab kiireid otsuseid!

07.11.2012 17:05

Riigihankemenetluse kiiruse tingib asjaolu, et hankijal on vajadus juba mõne kuu pärast hangitava teenuse või kauba järele ning aastatepikkuseks kohtuvaidluseks aega ei jagu. Selleks, et hankijal oleks hankemenetluses...

Loe edasi

Tööandja kahjunõue töötaja vastu!

31.10.2012 15:33

29.10.2012.a. tegi Riigikohus tsiviilasjas nr. 3-2-1-116-12 lahendi, millises selgitatakse lahti võimalikud tööandja ja töötaja kahjunõue olukorras, kus tööleping on üles öeldud seetõttu, et töötaja on omavoliliselt lahkunud töölt....

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype