Blogi

Kasutuskorra kokkuleppes tuleks kokku leppida hinnas

22.11.2016 17:35

Kui kinnisasjal on omanikke rohkem kui üks, siis on mõistlik sõlmida kaasomanike kasutuskorra kokkulepe. Kasutuskorra kokkulepe tagab kindla teadmise selles, mida iga omanik võib teha ja millised on...

Loe edasi

Kaasomanike kasutuskorra kokkulepe on nagu raudteerööpad

06.10.2016 15:50

Kinnisasja ostmine on paljude jaoks sündmus, mis tuleb ette vaid mõned korrad elus. Ühelt poolt on paratamatu, et selliseks ettevõtmiseks ei ole piisavalt kogemust ning ostuga kaasnevad emotsioonid...

Loe edasi

Kes tasub kohtutäituri tasud kui võlgnik maksab võla otse sissenõudjale?

28.09.2016 15:34

Täitemenetluses tuleb ette olukordi, kus sissenõudja on alustanud täitemenetlust oma nõude rahuldamiseks. Kohtutäitur on teinud täitemenetluse raames mõningaid täitetoiminguid nõude rahuldamiseks, kuid lõppresultaadina tasub võlgnik oma võlgnevuse siiski...

Loe edasi

Millega käenduslepingu sõlmimisel arvestada?

22.09.2016 13:43

Käendus on levinud eelkõige seetõttu, et käenduslepingu sõlmimine käib lihtsalt ja see on võimalik vormistada mõne minutiga. Müüja saab oma kauba realiseerida ja ostja ei pea tasuma kauba...

Loe edasi

Täitemenetluse kiire lõpetamine

15.09.2016 08:57

Täitemenetluses tuleb ette olukordi, kus hoolimata alustatud täitemenetlusest ja kohtutäituri tegevusest on võlgnik tasunud oma võlgnevuse otse sissenõudjale (edaspidi võlausaldaja). Sellest tulenevalt tekib õiguslik olukord, kus käima pandud...

Loe edasi

Kuidas võtta eluaseme laenu väikeste riskidega?

06.09.2016 14:23

Paratamatu on see, et pangad suuremaid laene ilma kinnisvaratagatiseta (hüpoteek) ei väljasta. Enamasti pakuvad pangad ise välja laenu saajale sobivaid võimalusi tagatise leidmiseks. Laenu saamise ainsaks eelduseks ei...

Loe edasi

Kas vajalik on muuta kohtute seadust või on vaja uut seadust kohtumenetluseks sõjaseisukorra ajal?

15.07.2016 13:45

Uue riigikaitseseaduse (kehtib alates 01.01.2016) kohaselt on Eesti riigikaitse eesmärgiks säilitada iseseisvus ja sõltumatus, tema territooriumi jne. jagamatu terviklikkus ja riigi põhiseaduslik kord ning selle eesmärgi saavutamiseks rakendatakse...

Loe edasi

Kaasomandi jagamise vaidlused

13.07.2016 11:52

Inimeste omavahelised suhted ja läbisaamine on tihtipeale sõltuvuses varalistest õigustest ja kohustustest. Nii on lood ka kaasomanikega, kellele ühiselt kuulub mingi vara ese, kas selleks on siis kinnisasi...

Loe edasi

Mereõnnetuse kaasuse edukas kulminatsioon

17.06.2016 14:53

Advokaadibüroo HETA kaitses edukalt oma Kliendi õigusi seoses parvlaeva M/S Lisco Gloria pardal toimunud tulekahju tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise nõude vastu.   Klient on autoveoteenust pakkuv ettevõtja, kelle...

Loe edasi

Tulirelva pärimine – keerdkäigud ja võimalused

02.12.2015 11:38

Praktikas võib ette tulla olukordi, kus lahkunud lähedase pärandvara hulka kuulub tulirelv. Kuivõrd tänapäeva ühiskonnas on võimalik tulirelva omada mitmel erineval eesmärgil, nt jahipidamiseks või laskespordiga tegelemiseks, siis...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype