Blogi

Lapse eluasemega seotud kulu ei pea kandma ainult üksi last kasvatav vanem!

04.11.2013 16:49

Elatise vaidlus tõusetub olukorras, kus laps elab ühe vanemaga ja teine vanem lapsest ei hooli ning hoolimatus seisneb muuhulgas selles, et lahus elav vanem hoiab kõrvale lapsega seotud...

Loe edasi

Korteriomandi ostjal ei ole soovitav sõlmida lepingut, mis ei vasta tema tegelikule tahtele!

07.10.2013 10:37

Meie büroo kodulehel 23.09.2013 avaldasin mõtteid ja küsisin: Mida peab arvestama korteriomandi ostmisel ja asusin seisukohale, et uue kinnisvara ostulepingu sõlmimist  on ostjal mõistlik enne tehingu sõlmimist konsulteerida...

Loe edasi

Riigihanke vaidluste ohud ja võimalused!

26.09.2013 11:17

Kuigi riigihanke vaidluste lahendamine Riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO) ja kohtus, toimub tavapärasest kohtumenetlusest kiiremini, peitub vaidlustele kuluvas ajas erinevaid võimalusi ja ohte. Minu praktika kõige äärmuslikum näide selle kohta...

Loe edasi

Mida peab arvestama korteriomandi ostmisel!

23.09.2013 09:52

Kirjutan selle kirjatüki konkreetse näite põhjal, kus ostjal, omamata vajalikku ülevaadet õiguslikest probleemidest, ülemääraselt lootes notari selgitustele ja ilmselt eesmärgiga mitte teha täiendavaid kulusid advokaadiga nõustamiseks enne tehingu...

Loe edasi

Kaasomandis kinnisasja kasutuskord – vajalik või mitte?

18.09.2013 09:38

Antud teemal ajendas mind kirjutama mõttevahetus ühe sõbraga. Selgitades advokaadina temale, kui õigusteadmisi mitteomavale isikule, kaasomandis oleva kinnisasja omaniku õiguseid ja kohustusi, sai talle kiiresti ja üheselt selgeks,...

Loe edasi

Global Law Experts tunnustab kõrgelt Advokaadibürood HETA Biin & Pihlakas

11.09.2013 11:10

Global Law Experts on üks maailma juhtivamaid internetipõhiseid keskkondi leidmaks parimaid advokaate ning igas riigis tunnustatakse ja soovitatakse ainult ühte tipptasemel advokaati vastavas tegevusvaldkonnas. Meil on hea meel teavitada,...

Loe edasi

Ühisvara ebaõiglane jagamine!

05.09.2013 09:25

2010 aasta keskel hakkas kehtima uus perekonnaseadus, mis vahetas välja 1995 aastast pärineva regulatsiooni. Abikaasade jaoks, kelle abielu on registreeritud ja kes elavad õnnelikult koos, ei ole situatsioon...

Loe edasi

Korralik tööleping kaitseb töötaja ja tööandja huve!

30.08.2013 14:01

Olles ise igapäevaselt põhiliselt seotud äriõigusega, puutun tihedalt kokku ka tööõigusega. Ükski ettevõte ei saa hakkama ilma töötajateta ning seda soovides või mittesoovides puutuvad ettevõtjad paratamatult igapäevaselt kokku...

Loe edasi

Riigihanke vaidlustamise tähtaeg

26.04.2013 17:47

Advokaadibüroo HETA Biin ja Pihlakas nõustas klienti (hankijat) riigihanke läbiviimisel tõusetunud vaidluses kohtumenetluses. Üks pakkujatest soovis vaidlustada hankedokumendid kuivõrd need ei loonud väidetavalt võrdseid võimalusi kõikidele pakkujatele. Kohtuvaidluses...

Loe edasi

Saamata jäänud tulu tõendamine – oletuslikud argumendid piisavad!

21.02.2013 13:10

Üldiselt on õiguses, ja eelkõige menetlusõiguses arusaam argumendist kui kindlalt faktiliselt kontrollitavatest, tõendatud ja vähemalt ühe poole jaoks ümberlükkamatust väitest. Samamoodi on varasem kohtupraktika tuginenud saamata jäänud tulu...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype