Blogi

Tulirelva pärimine – keerdkäigud ja võimalused

02.12.2015 11:38

Praktikas võib ette tulla olukordi, kus lahkunud lähedase pärandvara hulka kuulub tulirelv. Kuivõrd tänapäeva ühiskonnas on võimalik tulirelva omada mitmel erineval eesmärgil, nt jahipidamiseks või laskespordiga tegelemiseks, siis...

Loe edasi

Koostöö Assertum Audit OÜ’ga

02.02.2015 13:06

Alates käesolevast aastast oleme tegemas koostööd audiitorfirmaga Assertum Audit OÜ, kes on Advokaadibüroo HETA partneriks finantsküsimustes. Sellega seoses soovime oma uuele koostööpartnerile, olemasolevatele ja tulevastele klientidele edu ning kordaminekuid....

Loe edasi

Kes on kohustatud maksma jahipidamisõiguse tasu uue jahiseaduse kohaselt?

17.11.2014 15:17

  Uus jahiseadus (JahiS) on nüüdseks olnud kehtiv juba aasta ja 5 kuud (jõustus 01.06.2013). Poleemika, mis seostus uue jahiseaduse vastuvõtmisega ja selles esinevate kitsaskohtadega ei taha vaibuda...

Loe edasi

Seadusjärgsete pärijate ring ja pärimisjärjekord

01.10.2014 10:45

Pärimisseaduse (PärS) § 10 lg 1 kohaselt pärivad seadusjärgsed pärijad, kui pärandaja ei ole jätnud kehtivat testamenti või pärimislepingut. Seadusjärgseteks pärijateks on pärimisseaduse järgi pärandaja abikaasa, ülejäänud sugulased...

Loe edasi

Koduste testamentidega seonduvad ohud

19.05.2014 16:22

Tänapäevases kiireloomulises maailmapildis ei pruugi inimestel olla huvi testamendi vormistamiseks notari juures. Seda enam, et kehtiv pärimisseadus (PärS) on andnud võimaluse testamenti koostada ka kodustes tingimustes. Sellisel juhul...

Loe edasi

Mis on vahet pärimislepingul ja testamendil või kas üldse on?

25.04.2014 08:58

Kehtiva pärimisseaduse (PärS) kohaselt on pärimine võimalik seaduse, pärimislepingu kui ka pärandaja viimse tahte ehk testamendi alusel. Käesoleva artikli raames leiavad pärimise alustena käsitlust pärimisleping ja testament. Kummal...

Loe edasi

Pärimisõiguse põhimõtted ja allikad

07.04.2014 16:37

Pärimisõigus on õigusvaldkond, millega iga inimene puutub oma eluajal kokku rohkemal või vähemal määral. Probleemide vältimiseks on oluline, et inimesed teadvustaksid endale juba oma eluajal, kuidas nende vara...

Loe edasi

Mida pidada meeles jahil käies?

26.02.2014 18:05

Käesoleva artikli eesmärgiks on anda jahimeestele väike ülevaade asjaoludest, mida tuleks jahil käies lähtuvalt seadusest meeles pidada. Arvestades, et Eestis on ligi 15 000 registreeritud jahimeest, leidub nende hulgas...

Loe edasi

Pakkumuse jõusoleku lõppemine riigihankes!

16.01.2014 13:56

Riigihangete läbiviimisel tuleb sageli ette hankija otsuste vaidlustamist. Kuigi riigihanke vaidluste läbivaatamine on oluliselt kiirem kui muude vaidluste lahendamine kohtus, peidab riigihanke vaidlustele kuluv aeg endas erinevaid ohte....

Loe edasi

Tööleping ja konkurentsipiirang – makstav hüvitis ning seonduvad probleemid.

13.01.2014 14:01

Seadusandja on töölepingu seaduses (edaspidi „TLS”) sätestanud võimaluse tööandjal ja töötajal leppida kokku konkurentsipiirangus. TLS § 23 sätestab, et konkurentsipiirangu kokkuleppega võtab töötaja kohustuse mitte töötada tööandja konkurendi...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype