Blogi

Kas Eesti vajab täiendavat erikohut sõjaolukorras oma julgeoleku tagamiseks?

19.01.2018 14:22

Üheks Eesti julgeolekupoliitikat oluliselt toetavaks valdkonnaks on õigussüsteemi ja õiguskaitseorganite ettevalmistamine tegevuseks võimalikes kriisiolukordades. Selline valmisolek ei ole ainult meie riigisisene enesekaitse küsimus, vaid ka kaasaegsest rahvusvahelisest humanitaar-...

Loe edasi

Riigihankes esitatud pakkumuse jõusoleku pikendamine

14.09.2017 14:14

Ajakirjanduses on uue, 01.septembrist kehtima hakanud riigihangete seaduse aadressil jäänud rohkem kõlama ärevust tekitavad muutused kui positiivsed uuendused. Sellest ei tohiks siiski teha järeldust, et uus seadus toob...

Loe edasi

Kaasomandi lõpetamise viisid: Aga kui ma ei taha kinnisvara omandada?

19.07.2017 13:49

Kaasomand on kahele või enamale isikule mõttelistes osades kuuluv omand. Seega ei saa kaasomandi jagamisest rääkida üldjuhul elamus, kus on korterid (korteriomandid) vaid selliste kinnisasjade puhul, mille omanikele...

Loe edasi

Annaku määratlus ja annaku omandamine pärimismenetluses

03.05.2017 15:20

Pärimismenetluse käigus võib pärija puutuda kokku väljenditega nagu annak, annakutäitja, annakusaaja, annakusaaja tunnistus, varaline hüve. Taolisi väljendeid võib pärija kuulda notari sõnakasutuses, kui minnakse notari juurde pärimismenetlust alustama....

Loe edasi

Kinnisasja väärtuse hindamine kaasomandi lõpetamisel

17.04.2017 09:28

Ilmselt on vältimatu, et peaaegu iga inimene sattub kunagi olukorda, kus ta on kinnisasja omanikuks vähemalt ajutiselt ja selliselt, et seda omandit tuleb jagada sugulase, elukaaslase või naabriga....

Loe edasi

Mis loom on see võlaõigusseaduse täitmise kviitung?

02.12.2016 11:43

Hiljuti puutusin kokku Kliendi kaasuse raames võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 95 sätestatud täitmise kviitungiga. Säte defineerib täitmise kviitungit järgmiselt: „Võlausaldaja peab kohustuse täitmise vastuvõtmisel andma võlgnikule tema nõudel kohustuse...

Loe edasi

Kasutuskorra kokkuleppes tuleks kokku leppida hinnas

22.11.2016 17:35

Kui kinnisasjal on omanikke rohkem kui üks, siis on mõistlik sõlmida kaasomanike kasutuskorra kokkulepe. Kasutuskorra kokkulepe tagab kindla teadmise selles, mida iga omanik võib teha ja millised on...

Loe edasi

Kaasomanike kasutuskorra kokkulepe on nagu raudteerööpad

06.10.2016 15:50

Kinnisasja ostmine on paljude jaoks sündmus, mis tuleb ette vaid mõned korrad elus. Ühelt poolt on paratamatu, et selliseks ettevõtmiseks ei ole piisavalt kogemust ning ostuga kaasnevad emotsioonid...

Loe edasi

Kes tasub kohtutäituri tasud kui võlgnik maksab võla otse sissenõudjale?

28.09.2016 15:34

Täitemenetluses tuleb ette olukordi, kus sissenõudja on alustanud täitemenetlust oma nõude rahuldamiseks. Kohtutäitur on teinud täitemenetluse raames mõningaid täitetoiminguid nõude rahuldamiseks, kuid lõppresultaadina tasub võlgnik oma võlgnevuse siiski...

Loe edasi

Millega käenduslepingu sõlmimisel arvestada?

22.09.2016 13:43

Käendus on levinud eelkõige seetõttu, et käenduslepingu sõlmimine käib lihtsalt ja see on võimalik vormistada mõne minutiga. Müüja saab oma kauba realiseerida ja ostja ei pea tasuma kauba...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype