Blogi

Kui ostad õdusat kodu, mõtle ostueesõigusele

07.02.2020 11:57

Soetades endale kodu, tuleb arvestada sellega, et korterelamud ei pruugi alati olla korterelamud õiguse mõttes. See tähendab, et korterit ostes tasub teha selgeks see, kas müügis on konkreetne...

Loe edasi

Emeriitadvokaat Kaido Pihlakas esitles raamatut

13.01.2020 15:33

Advokaadibüroo HETA asutaja emeriitadvokaat Kaido Pihlakas esitles reedel 10.01.2020 oma raamatut “Külapoisist emeriitadvokaadiks” VABAMU muuseumis. Tegemist on Kaido Pihlaka mälestusraamatuga, kus on kajastatud tema kujunemist edukaks advokaadiks ning...

Loe edasi

Ühisvara ja lahusvara – lühidalt ühisvara koosseisu määramisest

07.01.2020 09:58

01.07.2010 jõustus kehtiv perekonnaseadus, mille sätteid kohaldatakse nii enne kui ka pärast 01.07.2010 omandatud vara jagamisel. Seejuures ei ole oluline, kas abielu lahutati enne 01.07.2010 või mitte. Selleks,...

Loe edasi

Kaasomaniku kasu välja andmise nõue teise kaasomaniku vastu

30.09.2019 15:11

Kaasomand on tavapärane omandivorm Eesti õigusruumis. Tegemist on omandivormiga, kus asi (nt kinnisasi, korteriomand) kuulub mitmele isikule üheaegselt mõttelistes osades. Aga nii nagu on igal inimesel oma arusaamad...

Loe edasi

Advokaadibüroo HETA vandeadvokaat Ahti Kuuseväli esines riigihangete teabepäeval ettekandega põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste teemal.

10.09.2019 10:33

Advokaadibüroo HETA vandeadvokaat Ahti Kuuseväli esines riigihangete teabepäeval ettekandega põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste teemal. Tegemist on igas riigihankes tõusetuda võiva küsimusega, mille kohta seadus ei anna põhjalikku regulatsiooni...

Loe edasi

Ühisvara ja lahusvara määramine eri regulatsioonide valguses

09.08.2019 10:48

01.07.2010 jõustus kehtiv perekonnaseadus, mille sätteid kohaldatakse nii enne kui ka pärast 01.07.2010 omandatud vara jagamisel. Selleks, et ühisvara jagada, tuleb kindlaks määrata ühisvara koosseis. Siinkohal võib määravaks...

Loe edasi

Ühisvara jagamise keeruline tee

04.04.2019 11:05

Abielluda tähendab poole võrra vähendada oma õigusi ja kahekordistada oma kohustusi. Arthur Schopenhauer   Kui abielu on lõplikult karile jooksnud, tasuks edasiste segaduste vältimiseks lõpetada ka varalised suhted....

Loe edasi

Toetus noorte kliimastreigile

15.03.2019 12:09

Esiteks läheb mulle noorte mure eriliselt korda seetõttu, et nemad on need, kes peavad selle päikese all elama täisväärtuslikku ja õnnelikku elu ka pärast seda, kui meie tänased...

Loe edasi

Pärija ja annakusaaja eristamise olulisus pärimismenetluses

04.02.2019 11:31

Hiljuti osalesin pärimismenetluses, kus oli testamendiga määratud pärijate ring kui ka konkreetsed annakud  annakusaajatele. Pärijad ja annakusaajad olid tulnud kokku notari juurde, et vormistada vajalikud lepingud annakute üle...

Loe edasi

Tähtajalise töölepingu sõlmimise õiguslikud nüansid

02.01.2019 18:03

Töösuhte üheks määravaks tunnuseks on selle kestvus ja püsivus, mistõttu eeldab töölepingu seadus (edaspidi TLS), et tööleping sõlmitakse tähtajatult. Samas näeb TLS § 9 ette võimaluse sõlmida ka...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype