Blogi

Kas vajalik on muuta kohtute seadust või on vaja uut seadust kohtumenetluseks sõjaseisukorra ajal?

15.07.2016 13:45

Uue riigikaitseseaduse (kehtib alates 01.01.2016) kohaselt on Eesti riigikaitse eesmärgiks säilitada iseseisvus ja sõltumatus, tema territooriumi jne. jagamatu terviklikkus ja riigi põhiseaduslik kord ning selle eesmärgi saavutamiseks rakendatakse...

Loe edasi

Kaasomandi jagamise vaidlused

13.07.2016 11:52

Inimeste omavahelised suhted ja läbisaamine on tihtipeale sõltuvuses varalistest õigustest ja kohustustest. Nii on lood ka kaasomanikega, kellele ühiselt kuulub mingi vara ese, kas selleks on siis kinnisasi...

Loe edasi

Mereõnnetuse kaasuse edukas kulminatsioon

17.06.2016 14:53

Advokaadibüroo HETA kaitses edukalt oma Kliendi õigusi seoses parvlaeva M/S Lisco Gloria pardal toimunud tulekahju tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise nõude vastu.   Klient on autoveoteenust pakkuv ettevõtja, kelle...

Loe edasi

Tulirelva pärimine – keerdkäigud ja võimalused

02.12.2015 11:38

Praktikas võib ette tulla olukordi, kus lahkunud lähedase pärandvara hulka kuulub tulirelv. Kuivõrd tänapäeva ühiskonnas on võimalik tulirelva omada mitmel erineval eesmärgil, nt jahipidamiseks või laskespordiga tegelemiseks, siis...

Loe edasi

Koostöö Assertum Audit OÜ’ga

02.02.2015 13:06

Alates käesolevast aastast oleme tegemas koostööd audiitorfirmaga Assertum Audit OÜ, kes on Advokaadibüroo HETA partneriks finantsküsimustes. Sellega seoses soovime oma uuele koostööpartnerile, olemasolevatele ja tulevastele klientidele edu ning kordaminekuid....

Loe edasi

Kes on kohustatud maksma jahipidamisõiguse tasu uue jahiseaduse kohaselt?

17.11.2014 15:17

  Uus jahiseadus (JahiS) on nüüdseks olnud kehtiv juba aasta ja 5 kuud (jõustus 01.06.2013). Poleemika, mis seostus uue jahiseaduse vastuvõtmisega ja selles esinevate kitsaskohtadega ei taha vaibuda...

Loe edasi

Seadusjärgsete pärijate ring ja pärimisjärjekord

01.10.2014 10:45

Pärimisseaduse (PärS) § 10 lg 1 kohaselt pärivad seadusjärgsed pärijad, kui pärandaja ei ole jätnud kehtivat testamenti või pärimislepingut. Seadusjärgseteks pärijateks on pärimisseaduse järgi pärandaja abikaasa, ülejäänud sugulased...

Loe edasi

Koduste testamentidega seonduvad ohud

19.05.2014 16:22

Tänapäevases kiireloomulises maailmapildis ei pruugi inimestel olla huvi testamendi vormistamiseks notari juures. Seda enam, et kehtiv pärimisseadus (PärS) on andnud võimaluse testamenti koostada ka kodustes tingimustes. Sellisel juhul...

Loe edasi

Mis on vahet pärimislepingul ja testamendil või kas üldse on?

25.04.2014 08:58

Kehtiva pärimisseaduse (PärS) kohaselt on pärimine võimalik seaduse, pärimislepingu kui ka pärandaja viimse tahte ehk testamendi alusel. Käesoleva artikli raames leiavad pärimise alustena käsitlust pärimisleping ja testament. Kummal...

Loe edasi

Pärimisõiguse põhimõtted ja allikad

07.04.2014 16:37

Pärimisõigus on õigusvaldkond, millega iga inimene puutub oma eluajal kokku rohkemal või vähemal määral. Probleemide vältimiseks on oluline, et inimesed teadvustaksid endale juba oma eluajal, kuidas nende vara...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype